AC4SME KOBİ’ler için Çıraklık Eğitim Koçlarına Hoş Geldiniz!

AC4SME – KOBİ’ler için Çıraklık Eğitim Koçları – Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği EUROCHAMBRES’ın koordinasyonu altında 12 ülkede Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından yürütülen geniş ölçekli bir Avrupa projesidir.

About-AC4SME-pic1

Kapsam:

AC4SME Avrupa’da özel sektör istihdamının üçte ikisini sağlayan KOBİ’lerin işletmelerine çırak yerleştirme olasılığının büyük şirketlere nazaran daha az olduğuna dair yapılan gözleme bir yanıttır. KOBİ’lerin işletmelerine çırak yerleştirmede karşılaştıkları en önemli engeller; zaman ve insan kaynaklarının yokluğu, mevzuat ve idari gerekliliklerle ilgili bilgi azlığı ve işletmeye çırak yerleştirmenin avantajlarına dair yetersiz kavrayıştır.

Hedef:

AC4SME nihai amacı; mümkün olduğunca çok KOBİ’yi çıraklık eğitimi kapsamına almaktadır.

AC4SME, ticaret odalarında 26 KOBİ çıraklık eğitim koçunu yetiştirmeyi ve onları kaliteli çırak yerleşimi sağlayarak KOBİ’leri desteklemelerinde yeterli araç ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. 26 çıraklık eğitim koçu, işletmelerine çırak yerleştirmeye istekli KOBİ’lere doğrudan rehberlik sunacaktır. Bu koçlar aynı zamanda Avrupa Çıraklık Eğitim Koçları Ağının altyapısını oluşturacaktır. KOBİ’ler için uzman çıraklık eğitim koçları ağının, KOBİ’lerin şirketi çırak eğitimine hazırlayarak çıraklık eğitimine başlama ihtimal ve motivasyonu üzerinde olumlu etkisi olacaktır. Proje ortakları ayrıca bu web sitesinde projenin yapılacağı 12 dilde herkesin erişebileceği araç kutuları geliştirecektir. Bu araçlar, hazırlık faaliyeti, KOBİ hazırlığının denetim ve değerlendirilmesi gibi farkındalığın arttırılmasına, mevzuat kapsamına ve idari meselelere odaklanacaktır.

EU Talent – Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth

EU Talent – Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth is a European Commission funded project, engaging Small and Medium Enterprises (SMEs) in apprenticeships.

SMEs provide around two-thirds of private sector employment in Europe and consequently have a big potential for combatting youth unemployment through providing training and employment opportunities, such as apprenticeships. However, SMEs often lack information, resources and/or experience in providing such training placements.

To address this issue, the CSR Europe and its national partners are running the EU Talent – Business in Europe Hosting Apprenticeships project as to engage SMEs across Europe in increasing the quantity and quality of their apprenticeships. In doing so, the project aims to reach the following targets:

 1. 50.000+ SMEs through online communication campaign
 2. 1.200 SMEs through learning networks
 3. 100 SMEs through pilot programmes to improve the quality of their apprenticeships

EU Talent is a 2 year project running until end August 2018 in 12 European countries :

map-eu-talent

 • Czech Republic
 • Denmark
 • Estonia
 • France
 • Greece
 • Italy
 • Latvia
 • Malta
 • Poland
 • Serbia
 • Spain
 • Turkey

For more information, visit www.eutalent.eu or contact Tommi Raivio tr(at)csreurope.org

This website uses cookies to improve your experience. By continuing to browse this site, you agree to their use and our cookies policy.

Accept More infos

tristique felis massa id, neque. Phasellus porta. Aliquam venenatis commodo