Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα “Υπεύθυνοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (MμE) – AC4SME”

Το πρόγραμμα AC4SME «Υπεύθυνοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι ένα ευρωπαϊκό έργο μεγάλης εμβέλειας που συντονίζει η EUROCHAMBRES, η Ένωση Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, και εφαρμόζεται από Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια σε 12 χώρες.

About-AC4SME-pic1

Πλαίσιο:

Το πρόγραμμα AC4SME τέθηκε σε εφαρμογή εξαιτίας του γεγονότος ότι οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜμΕ) είναι λιγότερο πιθανό να προσλάβουν εκπαιδευομένους σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες εταιρείες, παρόλο που οι ΜμΕ αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα των εταιρειών του ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη. Τα σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ όσον αφορά την πρόσληψη εκπαιδευομένων είναι η έλλειψη χρόνου και ανθρώπινου δυναμικού, η ελλιπής γνώση της νομοθεσίας και των διοικητικών απαιτήσεων, καθώς και η ελλιπής κατανόηση των πλεονεκτημάτων της πρόσληψης εκπαιδευόμενων.

Στόχος:

Ο τελικός στόχος του προγράμματος AC4SME είναι να ενθαρρύνει ολοένα περισσότερες ΜμΕ να συμμετέχουν στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα AC4SME έχει ως στόχο την κατάρτιση υπευθύνων επαγγελματικής εκπαίδευσης στα Εμπορικά Επιμελητήρια και την παροχή επαρκών εργαλείων και δεξιοτήτων για την υποστήριξη των ΜμΕ στην παροχή αξιόλογων θέσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης. 26 υπεύθυνοι επαγγελματικής εκπαίδευσης θα παρέχουν απευθείας καθοδήγηση σε ΜμΕ που επιθυμούν να προσλάβουν έναν εκπαιδευόμενο. Επίσης, θα συνιστούν τη βάση ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου υπευθύνων επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το δίκτυο καταρτισμένων υπευθύνων επαγγελματικής εκπαίδευσης για ΜμΕ θα επιδράσει θετικά όσον αφορά την παροχή κινήτρου στις ΜμΕ, αυξάνοντας τις πιθανότητες να συμμετέχουν στην παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης, προετοιμάζοντάς τις να προσφέρουν οι ίδιες επαγγελματική εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες στο έργο θα αναπτύξουν, επίσης, εργαλεία, τα οποία θα είναι δημοσίως διαθέσιμα στην παρούσα τοποθεσία web, στις δώδεκα γλώσσες του έργου. Τα εργαλεία αυτά εστιάζουν στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση, τη νομική ενημερότητα, καθώς και σε ζητήματα διαχείρισης, όπως η προετοιμασία, ο έλεγχος και η αξιολόγηση της ετοιμότητας των ΜμΕ.

EU Talent – Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth

EU Talent – Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth is a European Commission funded project, engaging Small and Medium Enterprises (SMEs) in apprenticeships.

SMEs provide around two-thirds of private sector employment in Europe and consequently have a big potential for combatting youth unemployment through providing training and employment opportunities, such as apprenticeships. However, SMEs often lack information, resources and/or experience in providing such training placements.

To address this issue, the CSR Europe and its national partners are running the EU Talent – Business in Europe Hosting Apprenticeships project as to engage SMEs across Europe in increasing the quantity and quality of their apprenticeships. In doing so, the project aims to reach the following targets:

 1. 50.000+ SMEs through online communication campaign
 2. 1.200 SMEs through learning networks
 3. 100 SMEs through pilot programmes to improve the quality of their apprenticeships

EU Talent is a 2 year project running until end August 2018 in 12 European countries :

map-eu-talent

 • Czech Republic
 • Denmark
 • Estonia
 • France
 • Greece
 • Italy
 • Latvia
 • Malta
 • Poland
 • Serbia
 • Spain
 • Turkey

For more information, visit www.eutalent.eu or contact Tommi Raivio tr(at)csreurope.org

This website uses cookies to improve your experience. By continuing to browse this site, you agree to their use and our cookies policy.

Accept More infos

ipsum justo tristique Donec nunc mi,