Ενθαρρύνετε περισσότερες ΜμΕ να συμμετέχουν στην εκπαίδευση εκπαιδευομένων

Το πρόγραμμα «Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – AC4SME » παρέχει στις ΜμΕ και στις Οργανώσεις Στήριξης των Επιχειρήσεων (BSO) τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να φιλοξενούν / υποστηρίζουν την επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρα σας.

Για ΜμΕ

  • Εργαλεία για εκπαιδευτές εντός της εταιρείας
  • Καθοδήγηση
  • Εργαστήρια στη χώρα σας

Για Οργανώσεις Στήριξης των Επιχειρήσεων (BSO)

  • Εργαλεία για Προσωπικό Επιμελητηρίων
  • Πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των ΜμΕ
  • Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπευθύνων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Τα τελευταία tweets μας

This website uses cookies to improve your experience. By continuing to browse this site, you agree to their use and our cookies policy.

Accept More infos

non quis id Sed pulvinar mi, libero neque. Praesent consectetur fringilla