Vítejte v projektu AC4SME – Instruktoři učňovské přípravy pro MSP

AC4SME – Instruktoři učňovské přípravy pro MSP – je rozsáhlý evropský projekt koordinovaný organizací EUROCHAMBRES (Sdružení evropských obchodních a průmyslových komor), na jehož realizaci se podílejí obchodní a průmyslové komory 12 zemí.

About-AC4SME-pic1

Souvislosti:

Projekt AC4SME reaguje na skutečnost, že u malých a středních podniků (MSP) je nižší pravděpodobnost přijetí učňů než u větších společností, ačkoli MSP tvoří dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru v Evropě. Mezi největší překážky, které brání malým a středním podnikům nabízet učňovskou přípravu, patří nedostatek času a lidských zdrojů, velmi omezená znalost legislativních a administrativních požadavků a nedostatečné pochopení výhod, které přijímání učňů přináší.

Cíl:

Konečným cílem projektu AC4SME je zapojit rostoucí počet MSP do učňovské přípravy.

Projekt AC4SME se zaměřuje na odbornou přípravu 26 instruktorů učňovské přípravy pro MSP v rámci obchodních komor a vybavuje je odpovídajícími nástroji a dovednostmi, díky kterým mohou MSP nabízet kvalitní učňovská místa. 26 instruktorů učňovské přípravy poskytne přímé vedení těm malým a středním podnikům, které budou ochotny přijmout učně. Stanou se také základem evropské sítě instruktorů učňovské přípravy. Síť zkušených instruktorů učňovské přípravy pro MSP bude mít kladný vliv na motivaci a zvýší šance, že se malé a střední podniky zapojí do učňovské přípravy, neboť instruktoři připraví příslušné společnosti na odborné vzdělávání učňů. Partneři projektu rovněž vypracují sady nástrojů, které budou k dispozici na těchto internetových stránkách ve dvanácti jazycích projektu. Uvedené nástroje se zaměří na zvyšování informovanosti, právní souvislosti a otázky správy a řízení, jako jsou příprava, sledování a hodnocení připravenosti MSP.

EU Talent – Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth

EU Talent – Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth is a European Commission funded project, engaging Small and Medium Enterprises (SMEs) in apprenticeships.

SMEs provide around two-thirds of private sector employment in Europe and consequently have a big potential for combatting youth unemployment through providing training and employment opportunities, such as apprenticeships. However, SMEs often lack information, resources and/or experience in providing such training placements.

To address this issue, the CSR Europe and its national partners are running the EU Talent – Business in Europe Hosting Apprenticeships project as to engage SMEs across Europe in increasing the quantity and quality of their apprenticeships. In doing so, the project aims to reach the following targets:

 1. 50.000+ SMEs through online communication campaign
 2. 1.200 SMEs through learning networks
 3. 100 SMEs through pilot programmes to improve the quality of their apprenticeships

EU Talent is a 2 year project running until end August 2018 in 12 European countries :

map-eu-talent

 • Czech Republic
 • Denmark
 • Estonia
 • France
 • Greece
 • Italy
 • Latvia
 • Malta
 • Poland
 • Serbia
 • Spain
 • Turkey

For more information, visit www.eutalent.eu or contact Tommi Raivio tr(at)csreurope.org

This website uses cookies to improve your experience. By continuing to browse this site, you agree to their use and our cookies policy.

Accept More infos

nec leo lectus quis, risus consectetur mi, odio sit risus. venenatis