Добре дошли при специалистите по професионална подготовка за МСП на AC4SME

AC4SME – специалисти по професионална подготовка за МСП – е широкомащабен европейски проект, ръководен от EUROCHAMBRES, Европейската асоциация на търговско-промишлените палати, и осъществяван от търговско-промишлените палати в 12 страни.

About-AC4SME-pic1

Контекст:

AC4SME възниква вследствие на констатацията, че малките и средни предприятия (МСП) са по-малко склонни да наемат чираци/стажанти от по-големите компании, а същевременно те представляват две трети от наетата работна ръка в частния сектор в Европа. Основните причини за МСП да не предлагат позиции за чираци/стажанти са липсата на време и човешки ресурси, твърде слабото познаване на законодателството и административните изисквания и недостатъчното разбиране на ползите от наемането на чираци/стажанти.

Цел:

Крайната цел на AC4SME е да включи все повече МСП в програми за професионална подготовка.

AC4SME има за цел да обучи 26 специалисти по професионална подготовка за МСП в търговските палати, като им осигури подходящия инструментариум и умения за подпомагане на МСП да предлагат качествени позиции за чираци/стажанти. Тези 26 специалисти по професионална подготовка ще осигурят преки насоки на МСП, желаещи да наемат чирак/стажант. Също така те ще бъдат основното ядро на мрежата от специалисти по професионална подготовка в Европа. Мрежата от опитни специалисти по професионална подготовка за МСП ще окаже положително въздействие върху вероятността и мотивацията на МСП да се ангажират с професионална подготовка, подготвяйки фирмата за обучаване на чираци/стажанти. Партньорите по проекта също така ще разработят и ще поместят на този уебсайт общодостъпни пакети с инструментариум на дванадесетте езика на проекта. Тези пакети ще се фокусират върху повишаване на информираността, законовата база и организационните моменти, като подготовка, контрол и оценка на готовността на МСП.

EU Talent – Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth

EU Talent – Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth is a European Commission funded project, engaging Small and Medium Enterprises (SMEs) in apprenticeships.

SMEs provide around two-thirds of private sector employment in Europe and consequently have a big potential for combatting youth unemployment through providing training and employment opportunities, such as apprenticeships. However, SMEs often lack information, resources and/or experience in providing such training placements.

To address this issue, the CSR Europe and its national partners are running the EU Talent – Business in Europe Hosting Apprenticeships project as to engage SMEs across Europe in increasing the quantity and quality of their apprenticeships. In doing so, the project aims to reach the following targets:

 1. 50.000+ SMEs through online communication campaign
 2. 1.200 SMEs through learning networks
 3. 100 SMEs through pilot programmes to improve the quality of their apprenticeships

EU Talent is a 2 year project running until end August 2018 in 12 European countries :

map-eu-talent

 • Czech Republic
 • Denmark
 • Estonia
 • France
 • Greece
 • Italy
 • Latvia
 • Malta
 • Poland
 • Serbia
 • Spain
 • Turkey

For more information, visit www.eutalent.eu or contact Tommi Raivio tr(at)csreurope.org

This website uses cookies to improve your experience. By continuing to browse this site, you agree to their use and our cookies policy.

Accept More infos

sem, Nullam velit, efficitur. nec Aenean ut