Включване на повече МСП в програми за професионална подготовка

AC4SME предлага на МСП и организации за подпомагане на бизнеса необходимата информация за провеждане/подпомагане на програми за професионална подготовка във вашата страна.

За МСП

  • Инструментариум за обучители в рамките на компаниите
  • Насоки
  • Семинари във вашата страна

За организации за подпомагане на бизнеса (ОПБ)

  • Инструментариум за обучителни екипи
  • Информация за нуждите на МСП
  • Мрежа от специалисти по професионална подготовка в Европа

Последни туитове

This website uses cookies to improve your experience. By continuing to browse this site, you agree to their use and our cookies policy.

Accept More infos

vel, tristique elementum accumsan suscipit quis ut felis libero pulvinar ultricies