Uključiti više MSP u pružanje obuka u kompanijamaFOR SMEs – Za MSP

AC4SME (Apprenticeship Coaches for Small and Medium Size Enterprises) nudi malim i srednjim preduzećima i Organizacijama za podršku poslovanju neophodne informacije za omogućavanje/pružanje podrške učenju zanata u vašoj zemlji.

Za MSP-ove

  • Alati za instruktore u kompanijama
  • Smernice
  • Radionice u vašoj zemlji

Za Organizacije za podršku poslovanju (OPP)

  • Alati za savetnike u komorama
  • Informacije o potrebama malih i srednjih preduzeća
  • Mreža Evropskih savetnika za obuke u MSP

Najnoviji tvitovi

@InesBriard

Wed Jan 17 12:36:48 +0000 2018

#AC4SME webinar was one of the #EUVocationalSkills week events! Thank you for your participation https://t.co/u0kZSuJTyk

6987adcbda22b7e6c1e8ec5f72e0e95d%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%