Ενθαρρύνετε περισσότερες ΜμΕ να συμμετέχουν στην εκπαίδευση εκπαιδευομένων

Το πρόγραμμα «Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – AC4SME » παρέχει στις ΜμΕ και στις Οργανώσεις Στήριξης των Επιχειρήσεων (BSO) τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να φιλοξενούν / υποστηρίζουν την επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρα σας.

Για ΜμΕ

  • Εργαλεία για εκπαιδευτές εντός της εταιρείας
  • Καθοδήγηση
  • Εργαστήρια στη χώρα σας

Για Οργανώσεις Στήριξης των Επιχειρήσεων (BSO)

  • Εργαλεία για Προσωπικό Επιμελητηρίων
  • Πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των ΜμΕ
  • Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπευθύνων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Τα τελευταία tweets μας

@InesBriard

Wed Jan 17 12:36:48 +0000 2018

#AC4SME webinar was one of the #EUVocationalSkills week events! Thank you for your participation https://t.co/u0kZSuJTyk

5afc08a0e64d1049dd1b148aa7e712e0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&