Zapojit více MSP do učňovské přípravy

Projekt AC4SME nabízí MSP a organizacím na podporu podnikání potřebné informace k zavedení/podpoře učňovské přípravy ve vaší zemi.

Pro MSP

  • Nástroje pro vnitropodnikové školitele
  • Vedení
  • Workshopy ve vaší zemi

Pro organizace na podporu podnikání (OPP)

  • Nástroje pro zaměstnance komory
  • Informace o potřebách MSP
  • Síť evropských instruktorů učňovské přípravy

Poslední twíty

@InesBriard

Wed Jan 17 12:36:48 +0000 2018

#AC4SME webinar was one of the #EUVocationalSkills week events! Thank you for your participation https://t.co/u0kZSuJTyk

6a51612aa70ee8ff455b145d161d0419<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<