Включване на повече МСП в програми за професионална подготовка

AC4SME предлага на МСП и организации за подпомагане на бизнеса необходимата информация за провеждане/подпомагане на програми за професионална подготовка във вашата страна.

За МСП

  • Инструментариум за обучители в рамките на компаниите
  • Насоки
  • Семинари във вашата страна

За организации за подпомагане на бизнеса (ОПБ)

  • Инструментариум за обучителни екипи
  • Информация за нуждите на МСП
  • Мрежа от специалисти по професионална подготовка в Европа

Последни туитове

@InesBriard

Wed Jan 17 12:36:48 +0000 2018

#AC4SME webinar was one of the #EUVocationalSkills week events! Thank you for your participation https://t.co/u0kZSuJTyk

9427aa4084f0c84309bc0b7cd287226cvvvvvv